Skip to main content

Polityka prywatno艣ci


Ochrona informacji dotycz膮cych U偶ytkownik贸w naszego Serwisu jest dla nas spraw膮 najwy偶szej wagi, w zwi膮zku z tym dok艂adamy najwy偶szych stara艅, aby艣cie czuli si臋 Pa艅stwo bezpiecznie powierzaj膮c nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatno艣ci wyja艣nia zasady i zakres przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguj膮ce Pani/Panu prawa i nasze obowi膮zki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Pakiet Wsparcia Sp. z o.o. z siedzib膮 w Katowicach, przy ul. Krzywa 12/8 (40-061 Katowice), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000608673,
聽NIP: 6342859177, REGON: 363989739.

Niniejsza Polityka prywatno艣ci odnosi si臋 do us艂ug oferowanych przez Administratora za po艣rednictwem strony internetowej: transporterlink.com

Rodzaj danych

PAKIET WSPARCIA przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe, kt贸rych podanie jest niezb臋dne do:

 • zawarcia umowy pomi臋dzy u偶ytkownikiem a administratorem i jej wykonania,
 • subskrypcja bezp艂atnych newsletter贸w 鈥 adres e-mail,
 • marketing w艂asny/ marketing cudzy 鈥 adres e-mail.
Cel przetwarzania danychPodstawa prawnaOkres przechowywania
1. Zawarcie i wykonanie umowy na linii
Administrator 鈥 Klient
Art. 6 ust.1 lit b) RODO 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy.Do czasu zako艅czenia realizacji umowy a nast臋pnie przez  czas r贸wny okresowi przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy lub okres wymagany przez przepisy prawa (np. prawa podatkowego).
2. pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora (marketing w艂asny)
RODO 鈥 uzasadniony interes Administratora
przez okres pi臋ciu lat lub do czasu wycofania przez Pani膮/ Pana zgody na przetwarzanie danych, zg艂oszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych b膮d藕 za偶膮dania przez Pani膮/ Pana ich usuni臋cia. 
3. subskrypcja bezp艂atnych newsletter贸wArt. 6 ust.1 lit. a) RODO 鈥 dobrowolna zgoda U偶ytkownikaprzez okres pi臋ciu lat lub do czasu wycofania przez Pani膮/ Pana zgody na przetwarzanie danych, zg艂oszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych b膮d藕 za偶膮dania przez Pani膮/ Pana ich usuni臋cia.
4. marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) w odniesieniu do produkt贸w i us艂ug podmiot贸w trzecich (marketing cudzy).Art. 6 ust.1 lit. a) RODO 鈥 dobrowolna zgoda U偶ytkownikaprzez okres pi臋ciu lat lub do czasu wycofania przez Pani膮/ Pana zgody na przetwarzanie danych, zg艂oszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych b膮d藕 za偶膮dania przez Pani膮/ Pana ich usuni臋cia. 

Na stronie internetowej Administratora mog膮 zosta膰 umieszczone 鈥瀢tyczki鈥 do portali spo艂eczno艣ciowych takich jak: Facebook, Linkedin, Twitter. Administrator informuje, i偶 w odniesieniu do danych pozyskiwanych przez administrator贸w tych serwis贸w U偶ytkownik powinien zapozna膰 si臋
z tre艣ci膮 polityki prywatno艣ci tych administrator贸w.

Kategorie odbiorc贸w do kt贸rych przekazywane b臋d膮 Pani/ Pana dane osobowe

W zakresie niezb臋dnym do wykonania umowy (odpowiednio Umowy spedycji lub Umowy przewozu) Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przekazywane odpowiednio Zlecaj膮cemu transport lub Przewo藕nikowi ale wy艂膮cznie w zakresie wymaganym do sprawnej i niezak艂贸conej realizacji us艂ugi spedycji lub przewozu.

Ponadto Pani/ Pana dane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przekazane podmiotom przetwarzaj膮cym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom us艂ug IT, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawnicze, przy czym takie podmioty b臋d膮 przetwarza膰 dane na podstawie umowy z Administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezb臋dne do zawarcia i wykonania umowy uniemo偶liwi jej zawarcie.

Przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do pa艅stwa trzeciego tj. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pragniemy poinformowa膰, i偶 niniejsza Polityka Prywatno艣ci mo偶e podlega膰 aktualizacjom. O wszelkich zmianach Pani/ Pan zostanie poinformowana drog膮 mailow膮. Zmiany dotycz膮ce Pani/ Pana praw nigdy nie b臋d膮 dokonywane bez uprzedniej pro艣by o ich akceptacj臋.

W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 鈥 193 Warszawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zg艂oszenia czy 偶膮dania dotycz膮ce danych osobowych nale偶y zg艂asza膰 do nas w wybrany przez siebie spos贸b:

 1. Wiadomo艣ci e-mail na adres: info@pakietwsparcia.pl,
 2. Telefonicznie: +48 600 947 052,
 3. Poprzez formularz kontaktowy dost臋pny w Serwisie pod adresem pakietwsparcia.pl,
 4. listownie na adres: Pakiet Wsparcia Sp. z o.o., ul. Krzywa 12/8, 40-061 Katowice.

Cookies

Serwis korzysta z plik贸w cookies.  

Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.  

Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.  

 Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:  

 • tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci,
 • utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a,
 • okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮
w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.  

Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.  Brak zmiany tych ustawie艅 oznacza akceptacj臋 dla stosowania plik贸w typu cookies.

Pliki cookies s膮 zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.  

W wi臋kszo艣ci przegl膮darek internetowych mo偶na: kasowa膰 pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawie艅 przegl膮darki), zablokowa膰 wszystkie przysy艂ane pliki typu cookies lub ustawi膰 ostrze偶enie przed zapisaniem ich na dysku. 

Logi serwera

Informacje o niekt贸rych zachowaniach u偶ytkownik贸w podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych.

Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰:

 • czas nadej艣cia zapytania,
 • czas wys艂ania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protok贸艂 https,
 • informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,
 • informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
 • informacje o adresie IP. 

Dane powy偶sze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.

Dane powy偶sze s膮 wykorzystywane jedynie dla cel贸w administrowania serwerem.

Deklaracja dotycz膮ca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona u偶ywa mechanizm贸w analizy us艂ug sieciowych Google Inc.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno艣ci tych firm, aby pozna膰 zasady korzystania z plik贸w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics.

Pliki cookies mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u偶ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie偶ce nawigacji u偶ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/