Skip to main content

T

Terapia

A

Aplikacje

L

Lektury

K

Kursy

S

Spotkania

Terapia, która jest spersonalizowana. sprawdzona. kompleksowa. przetestowana. poznawcza. behawioralna.

Terapia

Wyselekcjonowany, zróżnicowany duży zespół certyfikowanych psychoterapeutów
Psychoterapeuta ??

Diana Wyrębek Walters

Pomogę Ci wygrać walkę z lękiem, natręctwami, niskim poczuciem własnej wartości, a także zyskać motywację do działania.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Odbyłam roczne szkolenie podyplomowe w zakresie pedagogiki. Posiadam również kwalifikacje trenerskie, nabyłam doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu szkoleń psychoedukacyjnych m.in. na kongresach psychologicznych przeprowadzonych na Malcie i w Danii oraz na specjalistycznych szkoleniach trenerskich przeprowadzonych w Czechach i w Turcji.
Prowadziłam terapie indywidualne oraz grupowe z elementami mindfulness, socjoterapii oraz arteterapii m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego. Kwalifikacje nabyłam m.in. jako członek zespołu reflektującego w terapii rodzin w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie. Prowadziłam także praktykę w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Pracuję z dorosłymi oraz nastolatkami. Pomagam pacjentom w walce z zaburzeniami lękowymi (np. lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk przed wystąpieniami). Wspólnie pracujemy nad stworzeniem nowego, pozytywnego obrazu samego siebie, podwyższeniem samooceny i zwiększeniem motywacji do działania. Wspólnie z rodzicami skupiam się nad trudnościami ich dziecka oraz konstruktywnymi metodami radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. W swojej pracy koncentruję się na wydobywaniu pozytywnych zasobów, wzmacnianiu potencjału poprzez techniki motywacyjne oraz pedagogikę entuzjazmu.
Psychoterapeuta ??

Agnieszka Achramowicz-Bielecki

Pomogę Ci wygrać z depresją, zaburzeniami odżywiania, lękami i innymi problemami, które Cię trapią.

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z wieloletnim doświadczeniem i psychoterapeutką akredytowaną przez EABCT (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Aktywnie rozwijam swoje umiejętności - brałam udział w licznych szkoleniach specjalistycznych w Polsce i Niemczech. Podczas terapii online pomogę Ci wygrać z depresją, zaburzeniami odżywiania, lękami i innymi problemami, które Cię trapią. Zapraszam na sesje online przez Skype lub inny komunikator.
Psychoterapeuta ?? ??

Karol Siadul

Pomogę Ci wygrać z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, natręctwami, uzależnieniami, problemami seksualnymi, zaburzeniami osobowości i odżywiania.

Od ponad 15 lat pomagam osobom, które borykają się z trudnościami emocjonalnymi i życiowymi. W tym czasie pracowałem w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz oddziałach dziennych. Regularnie podnosiłem swoje kwalifikacje. Skupienie się na problemie, zrozumienie go i wspólna, wytrwała praca pacjenta i terapeuty zawsze przynosiły dobre rezultaty.
Swoją drogę rozwoju zawodowego rozpocząłem od zdobycia certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo - Behawioralnego. To podejście pozwala na szybkie zrozumienie mechanizmu podtrzymującego emocje i zachowania, które stanowią problem dla pacjenta a także wyjaśnienie go w przystępny i logiczny sposób. Pomaga nie tylko w zaburzeniach depresyjnych i lękowych, ale również w przypadku uzależnień, problemów seksualnych, zaburzeń osobowości i odżywiania. Dzięki temu mogę dopasować przebieg terapii w taki sposób, żeby maksymalnie dopasować ją do potrzeb pacjenta.
Z biegiem lat wzbogaciłem swój warsztat pracy o koncepcje tzw. trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Szczególnie bliska jest mi terapia schematu, wzbogacająca pracę nad myślami i zachowaniami m.in. o położenie nacisku na relację pomiędzy terapeutą a pacjentem. Ważne jest więc nie tylko zrozumienie problemu i opracowanie odpowiednich technik pracy, ale też emocjonalne wsparcie udzielane pacjentowi. Tym, co pomaga, jest zaakceptowanie wszystkich impulsów i tendencji, które kierują zachowaniem i emocjami, wyrażanie wsparcia i wiary w moc pacjenta.
Psychoterapeuta ??

Marta Figurska

Pomogę Ci pokonać depresję, lęki, natręctwa, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w radzeniu sobie z emocjami.

Ukończyłam psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne. Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz mediatorem.
Pracowałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Stowarzyszeniu POMOST działającym na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Telefonie Zaufania 116111 oraz prowadziłam terapię w Poradni SCOLAR.
Obecnie prowadzę psychoterapię, pracuję z dziećmi i młodzieżą z diagnozą Autyzmu oraz Zespołu Aspergera. Pracuję pod stałą superwizją w podejściu poznawczo- behawioralnym, zgodnie z którym kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu pełnią nasze myśli i przekonania. Na nasze samopoczucie wpływają nie obiektywne zdarzenia, ale to jak je subiektywnie interpretujemy. Oznacza to, że nasze nawykowe, utrwalone przekonania wpływają na to, co czujemy, jak reagujemy, jakie decyzje podejmujemy. Podczas terapii poznawczo- behawioralnej klient ma szansę odkryć, jakie schematy negatywnie wpływają na jakość jego życia, uczy się nowych, konstruktywnych sposobów myślenia.
so: Podczas terapii odkryjesz, co negatywnie wpływa na jakość Twojego życia, nauczysz się nowych, konstruktywnych sposobów myślenia.
Psychoterapeuta ?? ??

Karolina Klein

Pomagam m.in. przezwyciężyć nadmierną prokrastynację oraz prowadzę treningi asertywności. Prowadzę psychoterapię również w języku angielskim.

Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje na szkoleniach specjalistycznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim.
Pomogę Ci wygrać z zaburzeniami lękowymi takimi jak: napady lęku panicznego, agorafobia, lęk uogólniony czy fobia społeczna. Posiadam również doświadczenie w terapii depresji i bezsenności. Pomogę przezwyciężyć nadmierną prokrastynację oraz prowadzę treningi asertywności.
Innowacja trzymsie.pl

Pomożemy Ci wybrać terapeutę

W dopasowaniu właściwego terapeuty w Trzymsie.pl pomaga konfigurator na stronie lub wirtualna recepcja.

70

psychoterapeutów w nurcie poznawczyo-behawioralnym

12

pomagania z zaburzeniami od zawsze online

50

trwa sesja wideo lub audio z terapeutą
Study: It's Important to Match Therapists and Clients Based on Specialty, Verywell Health on a study published in "VeryJAMA Psychiatry" and "the Journal of Consulting and Clinical Psychology".