Skip to main content

Jak możesz wzmocnić zaangażowanie pracowników, czyli SMART WORK w polskich warunkach

W naszych artykułach wielokrotnie przytaczaliśmy przykłady działań firm z Doliny Krzemowej. Nie bez powodu – warto uczyć ( i inspirować) od najlepszych. Dziś przedstawiamy Wam skuteczne działania grupy RAS Polska, dzięki którym firma podniosła poziom zaangażowania swoich pracowników aż o 15 punktów procentowych! Jak tego dokonali? Postarali się zadbać o swoją załogę: poznać jej potrzeby i realizować je.

Mark Dekan, CEO RAS Polska opowiedział o działaniach RAS Polska w obszernym wywiadzie dla magazynu Forbes: Dziś wyzwaniem jest znalezienie nowego modelu operacyjnego kultury organizacji – takiego, który zrównoważy aspekty funkcjonujące w przeciwieństwie do siebie i wymagające dogłębnego przemyślenia i ustalenia nowego balansu: balansu pomiędzy biurem a domem, wspólnotą a odrębnością, presją na wyniki a zdrowiem, zyskiem a ludźmi, działalnością gospodarczą a ochroną środowiska.

Od początku pandemii pracownicy firmy regularnie wypełniali ankiety typu pulse-check. Dzięki nim można obserwować nastroje panujące w zespołach, poziom satysfakcji pracowników czy monitorować poziom obciążenia pracą.

Dla wszystkich było też jasne, że w firmie obejmującej ponad 30 marek z obszaru prasy, mediów i internetu, występują bardzo różne sposoby pracy. Zespoły pracują w odmiennych trybach i tempach. Dlatego zdecydowano o przyjęciu kilku modeli pracy hybrydowej zamiast jednego. Postawiono na wolność wyboru. Szefowie działów i zespołów redakcyjnych dostali swobodę określenia metod pracy, a pracownicy byli zachęcani do postawy asertywnej i negocjacji. Liderzy mieli za zadanie wysłuchać ich opinii i doprowadzić do kompromisu

Podjęto również działania, które miały za zadanie przygotować ludzi do życia w hybrydowej kulturze. Liderzy uzyskali wsparcie niezbędne, by mogli efektywnie zarządzać spotkaniami online, proaktywnie pozyskiwać informacje o samopoczuciu pracowników i działać bardziej inkluzywnie poprzez angażowanie pracowników. 

Jakie najważniejsze zasady organizacyjne zostały wypracowane podczas pracy zdalnej?

 • rezygnacja ze spotkań hybrydowych – mieszanie uczestników obecnych na miejscu z osobami wdzwaniającymi się okazywało się mało efektywne. 
 • wprowadzenie nowych zasad uczestnictwa w spotkaniach wirtualnych: włączona kamera podczas spotkań (a jeśli ktoś chce ją wyłączyć, to z szacunku do innych uczestników, wyjaśnia powód).
 • równy dostęp do informacji dla osób pracujących w biurze i pracujących zdalnie: lepsze dokumentowanie spotkań, na których zapadają kluczowe decyzje, oraz przejrzysta komunikacja zapewniająca wszystkim taki sam obraz sytuacji. 

Kluczowa okazała się również konieczność zadbania o więzi społeczne i emocjonalne.

RAS Polska wprowadziło tzw. „Touchpoints” czyli wiele nowych praktyk, które umożliwiają kontynuowanie budowania więzi społecznych i emocjonalnych w organizacji. Jakie to praktyki? 

 • Dni Współpracy – spotkania liderów odbywające się co dwa tygodnie w biurze, 
 • luźne, spontaniczne spotkania towarzyskie – kolacje, lunche w biurze,
 • wspólne akcje takie jak grupowe sadzenie drzew,
 • transmisje CEO Live i CEO Live/Board edition, Town Hall , które umożliwiają pracownikom rozmowy z członkami zarządu,
 • „Kawa z…” onlinowe spotkania ze znanymi ludźmi,
 • RASP Arena – platforma do przedstawiania nowych produktów i usług, 
 • Innovation Hour umożliwia nam dzielenie się pomysłami, 
 • RASP SLOW format pomocowy: wspierający dobre samopoczucie, dbanie o siebie i zdrowie;

Jak RAS Polska dba o dobrostan psychicznych swoich pracowników?

Dbałość o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie pracowników wpisuje się w naszą kulturę na wielu poziomach. Służymy radą, jak pracownicy mogą urządzić ergonomiczne biura w domu; zachęcamy do odbywania spotkań w postaci spacerów; dbamy o stałą dostępność psychologów zapewniających indywidualne konsultacje i wspieramy grupę samopomocy pracowniczej zajmującą się tematami takimi jak np. „zbuntowane nastolatki” czy „problemy w związkach”. W naszych programach dbania o dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne dotychczas brało udział ponad 800 osób. Dało nam to dwie istotne informacje: po pierwsze, usługi tego typu są potrzebne; po drugie, pracownicy mają duże zaufanie do firmy, skoro tak licznie są gotowi rozmawiać o sprawach osobistych. (…) Kultura zarządzania, w której pracoholizm był powodem do dumy? – te czasy minęły– tłumaczy Mark Dekan

Jakie efekty przyniósł program SMART WORK?

Zmiana kultury organizacyjnej jest ciągła a RAS Polska mierzy regularnie jej efekty. Podstawową miarą, jaką przykładają do swoich działań, jest zadowolenie pracowników. Liczy się odpowiedź na pytanie, ilu z nich wyraża się pozytywnie o firmie, wiąże z nią swoją przyszłość i jest gotowych na pełne zaangażowanie. W październiku 2021 roku odnotowano wzrost poziomu zaangażowania o 15 punktów procentowych w porównaniu z badaniem sprzed pandemii. Tym samym odwrócili spadkowy trend obecny w Polsce i na świecie, o którym pisaliśmy w tym artykule.  

Poznajcie 10 zasad filozofii Smart Work w Ringier Axel Springer Polska:

 1. Wolność 
 2. Autonomia 
 3. Równość 
 4. Zaufanie 
 5. Servant Leadership (Służebne przywództwo) 
 6. Jasny cel 
 7. Ergonomia 
 8. Well-being 
 9. Kontakt z naturą 
 10. Samorealizacja
Dawid Pacha

Odpowiedzialny za Pakiet Wsparcia w firmie Trzymsie.pl. Pełnił role lidera zespołów ds. innowacji i stratega marketingu online. Współpracował m.in. z Metą, Microsoftem, czy Nike. Zna doskonale problemy nowoczesnych firm. Dawid rozwijał od zera kilka startupów, był także osobą zaangażowaną osoba w środowisku marketingowym, software house’owym i akademickim.